• "Gratis warm eten voor alle kindjes"

    Het KleurPaleis

  • "Al jouw¬†wensen staan centraal"

    Het KleurPaleis

Copyright en disclaimer

Alle tekst en afbeeldingen op de website van Het KleurPaleis zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Het KleurPaleis. Verspreiding aan derden mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van Het KleurPaleis.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Het KleurPaleis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.