• "Gratis warm eten voor alle kindjes"

  Het KleurPaleis

 • "Al jouw wensen staan centraal"

  Het KleurPaleis

Diensten

 • aangesloten bij BKK & BOink
 • Oudercommissie
 • Geschillencommissie
Kinderopvang aanvragen

Wij van Het KleurPaleis zijn altijd op zoek naar manieren om onze diensten te verbeteren. Om de kwaliteit van de kinderopvang van Het KleurPaleis nog beter te maken, zijn wij aangesloten bij een aantal brancheverenigingen. Ook betrekken we graag ouders bij ons beleid. Daarom is er een oudercommissie die in direct contact staat met de directie van de opvang en ook ongevraagd advies mag geven. Op deze manier weten we wat er onder ouders leeft en houden we het contact met onze klanten dichtbij. Als er toch conflicten optreden of klachten zijn, kunnen ouders zich altijd wenden tot De geschillencommissie. Hieronder lees je meer over de brancheverenigingen en andere partijen waar wij mee samenwerken.

BKK

Kwaliteit staat bij ons voorop. Daarom zijn wij aangesloten bij de branchevereniging BKK Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Het BKK is een onafhankelijk bureau met als belangrijkste doel de kwaliteit binnen de kinderopvang in Nederland te verbeteren. Ze letten hierbij vooral op dat de kinderopvang een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen en stelt hier doelen voor op.

 

BOink

Het KleurPaleis werkt ook samen met BOink, dit is een landelijke Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. BOink houdt zich met alle zaken bezig die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang zoals wetgeving, onderzoeken, adviesraden en de ontwikkeling van nieuwe vormen van opvang. We vinden het heel belangrijk dat er goed contact is met de ouders die van de opvang gebruikmaken. De doelstellingen van BOink sluiten hier dus goed bij aan. BOink let er bijvoorbeeld op dat er in Nederland kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang wordt geboden, die voor iedere ouder bereikbaar is, zowel in steden als op het platteland. Ook streven ze naar heldere wetgeving door de overheid. Bij BOink kun je ook terecht voor informatie over de kwaliteit, regelgeving, prijzen en financiering in de kinderopvang. Ook in het geval van klachten en geschillen met kinderopvangorganisaties kun je altijd bij hen terecht. BOink vindt het heel belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij de kinderopvang en stimuleert daarom het bestaan van een actieve oudercommissie en het belang van medezeggenschap.

Oudercommissie

Het KleurPaleis vindt het heel belangrijk om ouders bij de kinderopvang van hun kinderen te betrekken. Zo blijven wij goed op de hoogte wat er bij ouders speelt en kunnen we goed inspelen op hun behoeftes, vragen en wensen. Het Kleurpaleis heeft daarom een oudercommissie die de directie advies kan geven en de kwaliteit van de opvang in de gaten houdt. De oudercommissie kan altijd bij belangenvereniging BOink terecht voor vragen over de rol en functie van de commissie en de uitvoering van het adviesrecht. De oudercommissie mag het bestuur altijd (on)gevraagd advies geven, bijvoorbeeld over:

 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
 • het pedagogisch beleid;
 • het beleid op gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid.

Daarnaast kan de oudercommissie advies geven over algemene zaken zoals:

 • de openingstijden;
 • het beleid rondom voorschoolse educatie;
 • de klachtenregeling;
 • wijzingen in de prijs van de kinderopvang.

Adviesprocedure

Als er binnen de kinderopvang wijzigingen worden doorgevoerd op het gebied van een van de hierboven genoemde adviesonderwerpen, dan is de kinderopvang verplicht de ouders hierover schriftelijk op de hoogte te stellen en om advies te vragen. De kinderopvang moet dit tijdig doen, op het moment dat het advies van de oudercommissie nog van invloed kan zijn op het voorgenomen besluit. De oudercommissie krijgt meestal zo’n vier weken de tijd om een advies uit te brengen over het voorstel. Deze termijn gaat in op het moment dat de oudercommissie voldoende informatie heeft om een oordeel te kunnen vellen en een afgewogen advies te geven over het voorstel. De kinderopvang is verplicht om de oudercommissie de relevante informatie op tijd te geven. BOink heeft hier een voorbeeldadvies voor ontwikkeld. De directie of vestigingsmanager van de kinderopvang moet schriftelijk reageren op het advies dat door de oudercommissie is gegeven. Als door de oudercommissie een negatief is gegeven over het voorstel, dan kan dit alleen gemotiveerd en beargumenteerd worden afgewezen. De directie of het management moet dan aantonen dat het opvolgen van het advies van de oudercommissie ten koste gaat van de kwaliteit of de kosten van de kinderopvang. Deze procedure geldt ook voor tijdelijke wijzigingen.

Adviseren over kwaliteit
De oudercommissie mag dus altijd adviseren over de kwaliteit van de opvang. Ook hierover heeft BOink een advies opgesteld voor ouders. BOink raadt oudercommissies aan om vooral te letten op de structurele kwaliteit van de kinderopvang. Hiervoor kun je in de eerste plaats het pedagogische beleidsplan van de kinderopvang vergelijken met wettelijke kwaliteitseisen en beleidsregels. Daarnaast kun je aan de hand van de inspectierapporten van de GGD controleren of de kinderopvang ook in de praktijk voldoet aan de gestelde eisen. De inspectierapporten van de verschillende vestigingen van Het KleurPaleis vind je op deze site op de pagina ‘Kwaliteit’. Verder kan de commissie kijken of het pedagogisch beleid is omgezet in een pedagogisch werkplan, dit geeft de medewerkers van de opvang concrete handvaten om het beleid toe te passen in de praktijk. Ook kan er worden gekeken naar de proceskwaliteit. Dit gaat over de interactievaardigheden van de medewerkers van de opvang. Hierover kan de oudercommissie geen advies geven, maar wel tips ter verbetering.

Ongevraagd adviseren
De oudercommissie mag dus altijd adviseren over de kwaliteit van de opvang. Ook hierover heeft BOink een advies opgesteld voor ouders. BOink raadt oudercommissies aan om vooral te letten op de structurele kwaliteit van de kinderopvang. Hiervoor kun je in de eerste plaats het pedagogische beleidsplan van de kinderopvang vergelijken met wettelijke kwaliteitseisen en beleidsregels. Daarnaast kun je aan de hand van de inspectierapporten van de GGD controleren of de kinderopvang ook in de praktijk voldoet aan de gestelde eisen. De inspectierapporten van de verschillende vestigingen van Het KleurPaleis vind je op deze site op de pagina ‘Kwaliteit’. Verder kan de commissie kijken of het pedagogisch beleid is omgezet in een pedagogisch werkplan, dit geeft de medewerkers van de opvang concrete handvaten om het beleid toe te passen in de praktijk. Ook kan er worden gekeken naar de proceskwaliteit. Dit gaat over de interactievaardigheden van de medewerkers van de opvang. Hierover kan de oudercommissie geen advies geven, maar wel tips ter verbetering.

Geschillencommissie

Het KleurPaleis streeft naar een zo goed mogelijk contact met de ouders en oudercommissie. Wij hopen dat door goed overleg en samenwerking problemen voorkomen kunnen worden. Als er toch klachten zijn of onenigheid ontstaat, dan kunnen ouders zich wenden tot De geschillencommissie. De klacht wordt dan extern behandeld door een onafhankelijke partij. Het KleurPaleis is sinds 1 januari 2016 aangesloten bij De geschillencommissie. Het adres van De geschillencommissie is:

De geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Meer informatie vind je op de website www.degeschillencommissie.nl.

Vragen?

Als je nog vragen hebt, of benieuwd bent wat wij voor je kunnen betekenen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan altijd voor je klaar! Bel GRATIS naar onze infolijn op het nummer 0800-6667888 of stuur een e-mail naar info@KleurPaleis.nl.

 

Kinderopvang aanvragen