terug naar vacatures

Vacature Pedagogisch Medewerker

Functie

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, opvoeding, begeleiding en verzorging. De doelgroep en soort opvang kan verschillen.

Plaats in de organisatie

De pedagogisch medewerker:

 • Heeft de verantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken binnen de groep legt verantwoording af aan de manager kinderopvang van het betreffende cluster

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor:

 • de opvoeding, begeleiding en verzorging (samen met zijn/haar collega’s)
 • het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in overleg met collega’s, manager kinderopvang, school en ouders/verzorgers
 • het observeren van kinderen en hierover rapporteren (bij voorkeur op basis van protocollen) in geval van schoolgaande kinderen
 • het brengen en halen van en naar school
 • het zorgen voor een goede en prettige sfeer op het kinderopvangcentrum
 • het organiseren en het ondernemen van (recreatieve) activiteiten met de kinderen

T.a.v. de ouders:

 • het onderhouden van goede contacten met de ouders/verzorgers
 • het informeren van ouders/verzorgers (mondeling en/of schriftelijk) over de voortgang van hun kind op het kinderopvangcentrum
 • het overleggen met ouders/verzorgers over onderwerpen die in het belang zijn van het kind
 • het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in samenwerking met ouders en collega’s

Resultaat:

 • Informatie uitgewisseld zodanig dat zowel de ouders/verzorgers als de groepsleiding beschikken over informatie die nodig is om de kinderen zo optimaal mogelijk op te vangen.

T.a.v. het kinderdagverblijf

 • het beheren en onderhouden van de inventaris en de groepsruimte in het kinderopvang indien aanwezig
 • het mede zorg dragen voor het beheer en de goede staat van het wagenpark
 • zorgdragen voor de algemene hygiëne en het verrichten van huishoudelijke taken
 • het uitvoeren van licht administratieve taken (presentielijsten bijhouden e.d.)

Functie-eisen en ervaring

De pedagogisch medewerker dient te beschikken over:

 • een afgeronde kindgerichte opleiding op minimaal MBO-niveau
 • algemene vaardigheden op opvoedkundig, sociaal, creatief en verzorgend gebied
 • kwaliteiten om het individuele contact met het kind en het groepsgebeuren op een zodanige wijze te kunnen hanteren dat ieder kind tot zijn recht komt
 • conflictsituaties te kunnen hanteren
 • vaardigheid goed te kunnen samenwerken
 • de vaardigheid de opvoeding te delen met ouders, verzorgers en collega’s
 • overzicht hebben en rust kunnen brengen in een groep
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • kennis van de geldende eisen op gebied van veiligheid en hygiëne

Persoonlijkheidseigenschappen

De pedagogisch medewerker kenmerkt zich door de volgende persoonlijkheidseigenschappen:

 • aanpassingsvermogen
 • zelfstandig werken
 • assertief
 • creatief
 • flexibel
 • initiatiefrijk
 • sensitiviteit
 • positieve, warme en stimulerende houding t.o.v. kinderen;

Overzicht verplichte opleidingen

 • MBO werk-/ denkniveau
 • Diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van Pedagogisch Medewerker, indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.

Geïnteresseerd?

Mail je sollicitatiebrief met CV naar Het KleurPaleis t.a.v. Personeelszakenpz@KleurPaleis.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met personeelszaken: 0800 666 7 888 optie 5.

Solliciteer direct   >

Bekijk het vacatureoverzicht

 

Vragen over Het KleurPaleis? Bel ons op 0800-6667888

terug naar vacatures